Rampe de egalizare

Rampele de înc?rcare Hörmann sunt solu?iile elaborate în vederea uniformiz?rii convenabile a diferen?ei dintre feluritele platforme ale camioanelor ?i rampele de înc?rcare. Astfel înc?rc?tura poate fi introdus? sau scoas? din camion printr-o singur? mi?care orizontal?.

 

Construc?iile solide din o?el, cu o platform? rezistent? la torsionare, niveleaz? planurile chiar ?i în cazul unor înc?rc?ri inegale ale camioanelor, ceea ce le înclin? într-o parte.

Fiabila instala?ie hidraulic? cu 2 cilindri de ridicare ?i un cilindru pentru clapa rabatabil? sau telescopic? se potrive?te tuturor situa?iilor, este u?or de operat ?i, mai ales, sigur?. Deoarece aceste rampe de înc?rcare sunt prev?zute cu ventile de siguran?? în cilindrii de ridicare, pentru oprirea în caz de urgen??, acestea sunt asigurate foarte repede. Acest aspect este important atunci când un camion porne?te prea devreme având înc? rampa a?ezat? pe platforma sa.

Hörmann v? ofer? solu?ia corect? pentru orice situa?ie de înc?rcare ?i desc?rcare eficient?. L?sa?i-i pe speciali?tii în tehnica de înc?rcare de la Hörmann s? v? sf?tuiasc? pe larg. 

Realizat deMP Webdesign
Copyright 2017 Rampe de egalizare - Dealer usi Hormann - L&E Promt Consulting. Dealer usi Hormann
Realizat de MP Webdesign